ELEMENT # OSNOVNE VAJE
Napaki pri začetnem položaju1Nožni prsti gledajo iz vode
2Roke niso pokrčene
Napake pri zamahu z rokama3Prezgoden
4Prepozen
5Ni zamaha z glavo nazaj
Napaki pri odrivu6Zdrs nog
7Usmerjen preveč gor
Napaki pri letu8Telo ni uleknjeno (boki niso dvignjeni)
9Glava ni zaklonjena
Napake pri drsenju pod gladino10Pregloboko
11Prekratko
12Predolgo
Napaka pri izplavanju na gladino13Začetek plavanja že med drsenjem pod gladino
14Prehiter štart