Domov > Napake pri nadvodnem obratu hrbtno


Preplitvo

Vzrok:

Težave pri obratu; težave pri oceni globine

Posledica:

Kratko drsenje pod gladino

Dodatne vaje: