Domov > Napake pri nadvodnem obratu hrbtno


Pregloboko

Vzrok:

Telo je predolgo v uleknjenem položaju; težave pri obratu in pri oceni globine

Posledica:

Kratko in počasno drsenje pod gladino