Naša spletna stran uporablja piškotke, da bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Na glavno stran

NAPAKE PRI NADALJEVALNEM PLAVANJU

NAPAKE SO SESTAVNI DEL UČENJA

Nadaljevalno učenje plavanja je tista stopnja gibalnega učenja (asociativna stopnja ali stopnja oblikovanja dinamičnega stereotipa), pri kateri je učenčeva kakovost gibanja že veliko boljša. Gibanje je povezano, usklajeno in sproščeno, odvečnih gibov je vedno manj. Napake so še prisotne, vendar so manj očitne in manj pogoste. V motoričnem delu možganov se ustvari predstava o gibanju ali stereotip. Ob raznih motnjah se te predstave lahko porušijo, posledično se poslabša tudi plavalna tehnika. Zato osvajanje gibanja ni neprekinjeno, temveč z zastoji, pri katerih mora biti učitelj pozoren na nehoteno utrjevanje napak. Ta stopnja učenja traja običajno od 3 do 5 mesecev.

O SPLETNI STRANI

Učenčevo gibanje (plavanje ali skok ali obrat) je potrebno razumeti celostno. Torej so predstavljene napake lahko druga drugi vzrok in posledica. Na osnovi našega znanja, izkušenj in rezultatov dosedanjih raziskav, smo predstavljene napake pri nadaljevalnih plavalnih tehnikah, pri podvodnih obratih in pri šolskemu štartnemu skoku številčno ovrednotili, pri čemer pomeni ocena 5 največjo, ocena 1 pa najmanjšo napako. Pri tem je potrebno poudariti, da takšna razdelitev seveda ni nujna in obvezna za vse učence. Ocenjevalnik je lahko učitelju v pomoč pri začetni analizi učenčevega plavanja in pri postopnem odpravljanju napak. Pri slednjem se najprej osredotoči na odpravljanje večjih in pomembnejših napak. Ko jih učenec uspešno popravi, pridejo na vrsto še srednje velike in na koncu še majhne napake.

Učitelj lahko ocenjevalnik uporabi tudi za razvrstitev učencev v različne kakovostne ravni. Pri tem enostavno sešteje ocene/točke opaženih napak. Vsoto ocen/točk nato uporabi za razvrstitev učenca v eno od petih kakovostnih ravni.

RAVEN 1. 2. 3. 4. 5.
NAJBOLJŠI DOBRI SREDNJI DOBRI SLABI NAJSLABŠI
VSOTA TOČK od 0 do 10 od 11 do 20 od 21 do 30 od 31 do 40 več kot 40

Pri nalogah za odpravljanje napak je omenjeno le nekaj najbolj običajnih vaj. Ker pa so učenci različni, se mora učitelj zavedati, da je možno enak učinek, torej odpravljanje napake, doseči tudi z drugimi vajami.

Vsa gradiva spletne strani so avtorsko delo, torej so slike in besedila predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Gradivo se lahko uporablja le neposredno s same spletne strani. Ker je njena zasnova celostna z jasno predstavljeno idejo, reproduciranje posameznih delov, bodisi filmskih posnetkov ali besedila, brez pisnega dovoljenja avtorjev ni dovoljeno.

Za konec se zahvaljujemo vsem, ki so z veliko znanja, izkušenj in dobre volje pripomogli k nastanku te spletne strani. Posebej bi izpostavili demonstratorko Anjo Zorko, nekdanjo plavalko in sedaj trenerko skladnostnega plavanja, ki je zelo dobro znala pokazati želene napake.


dr. Jernej Kapus
e-mail: nejc.kapus@fsp.uni-lj.si

 

Projekt izdelave spletne strani Napake pri nadaljevalnemu plavanju je finančno podprla Fundacija za šport.