NADALJEVALNO UČENJE PLAVANJA

Učenje plavalnih tehnik na nadaljevalni ravni, podvodnih obratov in šolskih štartnih skokov

Spoštovani uporabniki.

Gradivo spletne strani Učenje plavalnih tehnik na nadaljevalni ravni predstavlja slikovno dopolnitev poglavij o plavalnih tehnikah, obratih in skokih v vodo ter o metodiki nadaljevalnega učenja plavanja učbenika Plavanje, Učenje iz leta 2002. V njem so dr. Venceslav Kapus in njegovi sodelavci predstavili doktrino učenja plavanja v Sloveniji na začetku novega tisočletja.

V program nadaljevalnega učenja plavanja se vključijo plavalci, torej učenci, ki so že osvojili stopnjo Bronastega delfina. Cilj nadaljevalnega učenja je nadgradnja znanja iz začetnega učenja, torej učinkovitejše, bolj sproščeno in ekonomično plavanje, ki omogoča tudi dolgotrajnejše napore. Slednjemu lahko zadostijo le plavalne tehnike na nadaljevalni ravni (in ne več tudi drugi načini plavanja, ki so lahko del začetnega učenja), podvodni obrati in štartni skoki.

Pri nekaterih sistemih oplavanjevanja drugje po svetu, delitve osvojenosti plavalne tehnike na osnovno in nadaljevalno raven ne poznajo. Pri nas jo uporabljamo kot orodje, ki je učiteljem v pomoč pri podajanju novih informacij in spremljanju učenčevega napredka. Kot pri vsakem gibalnem učenju, gre za običajen prehod (napredek) v dojemanju in zaznavanja podrobnosti novih gibanj ter njihovega osvajanja. Ta prehod je mehak, tekoč in ne nujno jasen ter enak pri vseh učencih. Zato to ne sme biti naše glavno vodilo. Pri poučevanju moramo slediti ciljem začetnega in kasneje nadaljevalnega učenja plavanja.

Na nadaljevalni ravni (zahtevnejša oblika gibanj, ki temelji na učinkovitejših udarcih in sestavljenih zaveslajih) učenca učimo štiri plavalne tehnike: kravl, prsno, hrbtno in delfin.

Preglednica: Glavne razlike med osnovno in nadaljevalno ravnijo plavalnih tehnik.

Metodični postopki učenja so na spletni strani predstavljeni s filmskimi posnetki vaj, ki si sledijo v skladu z didaktičnimi principi, od lažjega k težjemu, od enostavnega k sestavljenemu, od znanega k neznanemu…

Učenje vseh plavalnih tehnik na nadaljevalni ravni poteka podobno in sicer od učenja položaja telesa preko učenja udarcev, zaveslajev in usklajenega gibanja glave ter dihanja, do učenja celotne koordinacije. Pravilno gibanje začnemo učiti na kopnem in nadaljujemo v vodi do končnega plavanja brez dodatne pomoči.

Učenje plavalnih tehnik

Podobni ideji sledijo tudi metodični postopki učenja podvodnih obratov in šolskih štartnih skokov. Glede na izkušnje smo vaje metodičnih postopkov razdelil na :

  • osnovne, ki pripeljejo večji del učne skupine do ciljnega znanja;
  • dopolnilne so namenjene tistim, ki kljub predelavi osnovnih vaj niso osvojili ciljnega znanja;
  • dodatne so namenjene učencem, ki zelo hitro osvajajo plavalna znanja. Z njimi lahko popestrimo učenja in hkratni podrobnejše vadimo posamezne elemente.

Pri poimenovanju vaj, ki se izvajajo na kopnem ali ob/čez rob bazena ali v plitvini ali proti steni ali s štartnega bloka, je najprej opisan prostor, kjer se vajo izvaja, nato položaj in/ali premikanje učenca in na koncu še zapis vaje. Pri poimenovanju vaj, ki se izvajajo med plavanjem, je opisana le vaja.

Spletna stran je namenjena VSEM tistim, ki učimo plavati plavalce. Seveda lahko z njeno pomočjo izpopolnimo tudi lastno plavalno znanje do stopnje, da bo naše plavanje sproščeno, ekonomično, učinkovito in varno. Pri iskanju ustreznega študijskega gradiva lahko spletno stran uporabijo tudi vse institucije, ki izobražujejo in usposabljajo strokovni kader za učenje plavanja, kot so Univerza v Ljubljani (Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta), Univerza v Mariboru (Pedagoška fakulteta), Univerza na Primorskem (Pedagoška fakulteta) in Plavalna zveza Slovenije.

Spletna stran je šele na začetku svojega razvoja. Ideja je bila narediti spletno stran, ki je živa ter se sproti prilagaja in dopolnjuje z novimi vajami. Vaše pohvale, kritike in pripombe bodo zelo dobrodošle. Vzeli jih bomo resno in jih skušali upoštevati. Vsa gradiva spletne strani so avtorsko delo, torej so filmski posnetki in besedila predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Gradivo se lahko uporablja le neposredno s same spletne strani. Ker je njena zasnova celostna z jasno predstavljeno idejo, reproduciranje posameznih delov, bodisi filmskih posnetkov ali besedila, brez pisnega dovoljenja avtorjev ni dovoljeno. Za konec se zahvaljujemo vsem, ki so z veliko znanja, izkušenj in dobre volje pripomogli k uresničitvi tega projekta. Posebej bi izpostavili demonstratorje Laro Pincolič Šajber, Kajo Rožnik, Izo Senčar, Nino Stegu, Blaža Demšarja, Luka Rusa in Daniela Soosa, mlade, perspektivne slovenske plavalce, ki so zelo dobro znali pokazati tisto, kar smo želeli. Projekt izdelave spletne strani Učenje plavalnih tehnik na nadaljevalni ravni je finančno podprla Fundacija za šport.